Strona główna
  Władza rodzicielska

Czytasz wypowiedzi wyszukane dla hasła: Władza rodzicielska

Temat: ograniczenie praw rodzicielskich
najlepiej przejrzyj kodeks rodzinny Art. 92-113

"Art. 95. § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo
rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania
dziecka.
§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo.
§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro
dziecka i interes społeczny.
Art. 96. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i
kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i
przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego
uzdolnień."
Art. 106. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy, w razie zmiany
okoliczności, może zmienić zawarte w wyroku orzekającym rozwód orzeczenie o
władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania.
Art. 107. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie
pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć
wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę
rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby
dziecka"

Sądy często z rozpędu ograniczają władzę jednemu z rodziców, tzn. temu u
którego dzieci nie mieszkają. Nie wiem co teraz, niby władzę można
przywrócić... ale czy przyczyna ograniczenia ustała...???? na odwołania za
późno...
Jak trzeba nie nie ograniczą jak nie trzeba to ograniczają, urwanie głowy z
tymi w togach.Temat: pozbawienie i ograniczenie wladzy rodzicielskiej
pozbawienie i ograniczenie wladzy rodzicielskiej
www.brpo.gov.pl/index.php?poz=220&id=63&PHPSESSID=24ccf27654e0821296fbcfeb5cbd55e9

najciekawsze:
Art. 107 k.r.o. stanowi o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z
rodziców z powodu niemożności jej wspólnego wykonywania na skutek rozłączenia
rodziców: "Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie
pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć
wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę
rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do
osoby dziecka. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy
rodzice pozostają ze sobą w związku małżeńskim, lecz żyją w rozłączeniu".
Przesłankami ograniczenia władzy rodzicielskiej w tym przypadku jest:
- niepozostawanie rodziców w związku małżeńskim,
- pozostawanie przez rodziców w związku małżeńskim, przy faktycznym
rozłączeniu.

Opisalam to juz pod innym nickiem na innym forum.


Temat: Ustalenie ojcostwa a władza rodzicielska
Zgodnie z artykułem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
§ 2. Jednakże w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska
przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalającym
ojcostwo. Sąd opiekuńczy może ojcu przyznać władzę rodzicielską także po
ustaleniu ojcostwa.

jeśli sąd nic nie wspomni o władzy rodzicielskiej to ta władza nie przyjmuje.
Niemniej jednak należy wiedzieć o tym, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie
zakazuje osobistej styczności z dzieckiem. pozdrawiamTemat: potrzebuje porady i linkow
KRiO:
Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
§ 2. Jednakże w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska
przysługuje ojcu TYLKO wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalającym
ojcostwo. Sąd opiekuńczy może ojcu przyznać władzę rodzicielską także po
ustaleniu ojcostwa.

Sądowe ustalenie ojcostwa nie równa się automatycznie przyznaniu władzy
rodzicielskiej. Na ile się orientuję sądy niechętnie przyznają władzę
rodzicielską mężczyznom wypierającym się ojcostwa. Nieprzyznanie władzy
rodzicielskiej nie oznacza jednak, że nie ma obowiązku alimentacyjnego.
Temat: Pozbawić ojcowstwa?
Jak wiesz zapewne, pozbawienie władzy rodzicielskiej jest środekiem stosowanym
przez sąd a mającym na celu ochronę interesów dziecka i jest to najostrzejszy
środek ingerencji sadu opiekuńczego w sferę stosunków pomoędzy rodzicami a
dziećmi.
Co do istoty, skutkiem tegoż pozbawienia władzy jest utracenie przez rodziców
(obojga lub - tak jak w sytuacji przez Ciebie opisywanej - przez jednego z
nich) wszelkich uprawnień składających się na tę władzę, a więc pozbawienie
prawa do wychowywania, zarządzania majątkiem i reprezentowania dziecka (tak na
marginesie: w skład majątku wchodzić będą przedmioty, które dziecko
odziedziczyło lub otrzymało w drodze darowizny, sumy uzyskane z odszkodowania,
czy kwoty uzyskane z tytułu alimentów). Czynność prawna, dokonana w imieniu
dziecka przez rodziców, bądź rodzica, któremu władza rodzicielska nie
przysługuje, jest nieważna.
Tak na dobrą sprawę to nawet rodzice, którzy posiadaja pełną władzę
rodzicielską, nie mają pełnej samodzielności przy sprawowaniu zarządu
majatkiem dziecka, z wyjątkiem dokonywania czynności dotyczących tzw. zwykłego
zarządu (tj. załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłym korzystaniam z
przedmiotów wchodzących w skład majątku dziecka i utrzymywaniwm ich w stanie
nie pogorszonym).
Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma jednak wpływu nazakres praw i
obowiązków nie wchodzących w zakres tej władzy, dlatego rodzice nadal
zobowiązani są do płacenia alimentów na rzecz dziecka. W zasadzie niezależne
od władzy rodzicielskiej jest także prawo rodziców do osobistej styczności z
dzieckiem.
Temat: jak ograniczyc prawa rodzicielskie
przy takich okolicznościach jakie zostały wymienione są poważne podstawy do
pozbawienia władzy

podstawą prawną jest Kodeks Rodzinny

Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu
trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w
sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi
rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być
orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

oraz postanowienie

postan. SN III CKN 834/99; LEX nr 51565

Nadużywanie alkoholu, uprawianie przestępczego procederu i uchylanie się od
świadczeń alimentacyjnych względem dziecka są wystarczającą przyczyną
pozbawienia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 111 § 1 Kodeksu Rodzinnego

pozdrawiamTemat: Synek Andrzejek już mnie nie poznaje
w tym wypadku oboje rodzice mają prawa rodzicielskie, jedynie miejsce
zamieszkania jest przy ojcu,

natomiast jeśli pytasz ogólnie: jeśli władza rodzicielska jednego z rodziców
jest ograniczona (np. wyrokiem sądu w sprawie o rozwód), a drugi rodziców nie
może powierzonej mu władzy rodzicielskiej wykonywać czasowo (bo np. jest w
więzieniu) lub na stałe (bo np zmarł), władza rodzicielska jest temu
pierwszemu "automatycznie" przywracana (czyli bez orzeczenia sądu). nie wynika
to jednak wprost z przepisu, ale z orzecznictwa i doktryny.

jeśli jednak wyrokiem sądu rodzic pozbawiony został władzy rodzicielskiej, to
czasowe lub trwałe niewykonywanie władzy rodzicielskiej przez drugiego z
rodzica nie oznaczać będzie przywrócenie władzy, no chyba, ze takie orzeczenie
wyda sąd
Temat: chce wladze rodzicielska i dac nazwisko-jakie argu
chce wladze rodzicielska i dac nazwisko-jakie argu
Tatus, ktory uznal dziecko w sadzie, po wczesniejszym zarzadaniu badan DNA i
po decyzji sadu , ze nie bedzie mu przslygiwala wladza rodzicielska i dziecko
bedzie nosilo nazwisko matki, chce wladzy rodzicielskiej i chce dac nazwisko.
Co z tymk zrobic, ja nie wyrazam na to zgody, poniewaz porzucil nas w ciazy,
po urodzeniu wypieral sie, ze jest to jego dziecko (dopiero badania
potwierdzily ojscostwo, zreszta moglam sie na nie zgadzac bo jego ojcostwo
bylo bardzo oczywiste). Teraz rzada wladzy, chce zmienic dziecku nazwisko.
Jak ja mam sie bronic ? Jak argumentowac przed sadem. Jezeli chodzi o jego
zainteresowanie dzieckiem to jest "na pokaz" - wysyla sms, ze chce zobaczyc
dziecko (taka podkladka dla sadu), a potem nie przychodzi, jednoczesnie
twierdzac, ze mu utrudniam kontakty. Istny metlik, zupelnie nie rozumiem, co
kieruje jego postepowaniem.
wladza rodzicielska jest mu potrzebna po to, zeby np. zabtronic mnie i
dziecku wyjechac zagranice (np. do mojej rodziny), zeby mogl mi kazac i mowic
jak mam wychowywac dziecko, nachodzic nas codziennie i nekac telefonami.
Nazwisko chce dac dziecku aby moc chwalic sie i pokazywac znajomym,
zobaczcice to jest maly ........ (w jego srodowisku modnie jest miec dzieci i
w weekendy jezdzic z nimi do ssupermarketow, potem isc na lody etc).Temat: pozbawienie praw i przysposobienie
alka44 napisała:
>Do przysposobienia nie jest potrzebne p[ozbawienie władzy
> rodzicielskiej.

Do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców, których władza rodzicielska
jest ograniczona albo zawieszona, jak również rodziców nie mających władzy
rodzicielskiej ze względu na brak pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgody na przysposobienie dziecka nie wymaga się od rodziców w przypadku:
pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej,

gdy rodzice są nieznani,

gdy porozumienie z rodzicami napotyka przeszkody trudne do przezwyciężenia,

sądowego ustalenia ojcostwa bez przyznania ojcu władzy rodzicielskiej.Temat: Ustalenie ojcostwa a władza rodzicielska
> w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska
> przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalającym
> ojcostwo.

Dziękuję, Szymon
Czy ktoś pomógłby mi przetłumaczyć to z prawniczego na polski?
Czy to oznacza, że władzę rodzicielską sąd przyznaje/nieprzyznaje ojcu niejako
automatycznie (wraz z wyrokiem o ustalenie ojcostwa) według własnego uznania,
czy na niezależny od mojego pozwu wniosek ojca?
Jeśli przyznanie władzy rodz. zależy tylko od decyzji sądu, to jakie są
statystyki?
A moze sąd automatycznie przyznaje niepełną władzę rodzicielską ojcu (w końcu
żeby się przyznał do dziecka trzeba go po sądach ciagać), dopiero na wniosek
ojca ustala jaka ta władza ma być?

Nadal nic nie rozumiem
Temat: Pytanie do znawczyń
Rozwód nie ma żadnego związku z władzą rodzicielską, nie ma więc żadnego
znaczenia przy ograniczaniu, zawieszaniu ani pozbawianiu władzy rodzicielskiej
rodzica względem dziecka. Natomiast alimenty wynikają faktu biologicznego
pochodzenia a nie z faktu sprawowania bądź nie władzy rodzicielskiej nad
dzieckiem i sąd zasądza je gdy spełnione są przesłanki ustawowe bez względu na
to czy rodzic władzę rodzicielską sprawuje, czy jest jej pozbawiony.Temat: py.do Szymona-apelacja, wladza rodzicielska
py.do Szymona-apelacja, wladza rodzicielska
Mialam sprawe o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym zwiazane - nie byl moim
mezem, wiec pozwolil sobie na wymyslanie, ze dziecko nie jest jego,
przedstawiajac zreszta absudralne argumenty. Zreszta nie wazne, nie o tym
chcialam pisac. Byly bdania DNA, ojciec uznal dziecko przed sadem, nie
zostala przyznana wladza rodzicielskia.
I tu pojawia sie problem, dowiedzialam sie telefonicznie dzwoniac do
sekretariatu, ze tato poprpsil o pismene uzasadnienie wyroku i bedzie skladal
apelacje. Nie wiem od czego bedzie sie odwolywal, bo przez telefon nie
udzielaja takich indformacji. Szymon - czy mozna odwolac sie od decyzji, ze
nie zostala przyzanaa wladza rodzicielska ? Choc podejrzewam, ze odwola sie
od wszystkiego mozliwego - wladzy, wysokosci alimentow, zwrotu kosztow za
ciaze i wyprawke.
Czy jezeli jest apelacja, to jak takie postepowanie apelacyjne wyglada.W
sadzie okregowym ? Czy mozna powolywac nowych swiadkow i zgladzac nowe
materialy dowodowe, czy tez sad opiera sie na dostepnym materiale. Prosze o
pile podpowiedz - wszystko, wszystko o apelacji w tych sprawach,Temat: co mi daje pozbawienie praw rodzicielskich????????
Orzecznictwo jest takie, jeśli ojciec płaci alimenty to o pozbawieniu go praw
rodzicielskich możecie tylko pomarzyć.

A skąd wzięłaś taką bzdurę? Z jakiego paragrafu??
Posiadanie lub nie posiadanie władzy rodzicielskiej nie ma nic wspólnego z
płaceniem alimentów!
Przykład: matka mojego pasierba płaci alimenty (które nota bene ściaga z niej
komornik), a władzy rodzicielskiej sąd ją pozbawił ładnych kilka lat temu.
Przykład drugi: dziecko kończy lat 18-e, formalnie jest więc dorosłe, z mocy
prawa wygasa więc wobec niego władza rodzicielska, ale alimenty od rodziców
dalej mu sie należą, aż do momentu usamodzielnienia się (co w praktyce dla sądu
oznacza ukończenie szkoły i zdobycie zawodu).Temat: Mam b.ważne pytanie!
A ja uwazam tak.
Sad z urzedu orzakajac, ze miejscem pobytu dziecka jest dom jednego rodzica
powinien drugiemu rodzicowi ograniczac prawa.
Ktoz wie lepiej, jaka szkola jest odpowiednia dla dziecka, niz rodzic
mieszkajacy z nim na codzien?
Gdzie szukac drugiego, gdy potrzebna szybka decyzja?

k.r.io.
Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo.
Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z
nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w
braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Przeciez to absurd!!!
Np. 17letnia panna ojca widziala raz na 2 lata i winna mu posluszenstwo???
A jesli matka zgodzi sie na liceum a potem studia a ojciec woli zawodowke
(wczesniej usamodzielni sie, alimenty odpadna) to do sadu??

Nie lubie samowolnego ograniczania wladzy przez matki, ale bez przesady .
Pozdr
Temat: Kiedy kończy się władza rodzicielska?
Kiedy kończy się władza rodzicielska?
Jestem w pewnej trudnej sytuacji. Jakiś czas temu po skończeniu studiów wyprowadziłam się ze swojego domu rodzinnego. Chociaż jeszcze się ucząc zarabiałam już na swoje utrzymanie. Problem tkwi jednak w mojej mamie, któa dalej chce mnie kontrolować. Nasze relacje zawsze układały się dobrze. Nie moge powiedzieć na nią złego słowa. Może poza tym, że jest nadopiekuńcza. Bardzo ciężko zniosła moją przeprowadzkę. Jednak dalej stara się sprawować nade mną władzę. Często do mnie dzwoni i o wszystko wypytuje, zawsze denerwuje się kiedy nie chcę jej o czymś powiedzieć, próbuje wpływać na moje decyzje. Można powiedzieć, że chciała by mnie prowadzić za rączke jak małe dziecko. Stąd moje pytanie kiedy kończy się władza rodzicielska? Czy to normalne? Ja po prostu mam tego dość. Jestem już dorosła i chcę robić to co mi się podoba. Nie chcę ze wszystkigo zwierzać się mamie, nie chcę żeby ciągle mówiła mi o ma robić. Myślę, że duży wpływ może mieć na to mój starszy brat. On do dzisiaj mieszka z rodzicami. I jest na ich garnuszku. Do pracy szybko się zniechęca, a rodzice dalej go utrzymują. Rozumiem, że w tej sytuacji mama może mieć dużo do powiedzenia. Ale jak jej wytłumaczyć, że do mnie już straciła "prawa". Mam denerwje się kiedy jej o tym mówię. Obraża się, czasami płacze. Już nie wiem co mam o tym wszystkim myśleć? Poradźcie mi coś!Temat: Wladza rodzicielska a decydowanie o sprawach dziec
Wladza rodzicielska a decydowanie o sprawach dziec
Witajcie. Wielu z was ma doswiadczenia odnosnie rozwodu i praw rodzicielskich.
Pomozcie mi. W czwartek mam zdecydowac, czy isc na ugode ze swoim prawie eks
na sprawie rozwodowej. Otoz chodzi o to, ze mieszkam razem z dziecmi w innym
kraju europejskim, niz Polska, a moj prawie eks w Polsce. Ze wzgledu na pewne
okolicznosci sad polski przyslal do tutejszego sadu rodzinnego kilka pytan w
ramach mojego przesluchania rozwodowego. M.in. jest tam pytanie, czy wyrazam
zgode na przyznanie matce (czyli mi) wladzy rodzicielskiej na dziecmi stron,
ale z zachowaniem prawa ojca dzieci do decydowania o najwazniejszych kwestiach
zyciowych dzieci. Problem polega na tym, ze do tej pory rozwod nie byl zbyt
dyplomatyczny i oboje walczylismy o odebranie sobie nawzajem praw do corek.
Chodzi mi mianowicie o to, czy ON w takiej sytuacji bedzie mogl sciagnac
dzieci do kraju, czy bede musiala miec jego zgode na wyrobienie dzieciom
paszportow za kilka lat, itd. Czy moge sie na to zgodzic z zastrzezeniem, ze
miejsce pobytu dzieci przy mnie? Do tej pory przez dwa lata sama je
utrzymywalam, on placil smieszne alimenty i jeszcze ciezko je wyegzekwowac.
Nie interesuje sie corkami, nie dazy do kontaktow z nimi, one juz nie
pamietaja jak wyglada nawet ich ojciec. Cholera, sama juz nie wiem, mam metlik
w glowie. Pomozcie, prosze. Chce jak najszybciej otrzymac rozwod, poniewaz
ciagnie sie juz prawie dwa lata, ale nie chce stracic dzieci przez glupote.
Dziekuje z gory za kazda cenna rade.Temat: CO to znaczy "władza rodzicielska"
CO to znaczy "władza rodzicielska"
Jestem a w zasadzie będę samotną matka. i tak naprawdę chciałabym się
dowiedzieć co to są prawa rodzciielksie ojca - ale tak w praktyce.
Jak wyczytałam na formum to w przypadku kidy oboje mamy równe prawa - to np.
ojciec musi wydac zgodę na wyjazd za granice, wydanie paszportu. CO jeszcze?

Nie zależy mi na wojnie z ojcem, o uznanie praw sądownie a potem
ograniczenie władzy. CHodzi mi oto by dowiedzieć się jak będzie wyglądac
decyzyjnośc ojca, kóry nie moze i fakt, nie do konca hce na codzień opieki
sprawować. Czy jest sens utrudniac mu zycie, a co gorsza sobie i dziecku.
A poza tym jeśli bedzie potrzeba wystapwienie o ustalenie ojcostwo to zawsze
moge to zrobić. A potem ewnetulanie wystąpic o alimenty.

Prosże powiedzice mi co oznacza władza rodzicielska w taki przypadku jak moj.

DziękiTemat: Nowa Macocha na forum
Witaj,
nie wiem jakie były przyczyny rozwodu Twojego M. i czemu od razu dziecko
zostało przyznane matce.
Mieszkam z pasierbem pod jednym dachem lat 5, matka jego ma odebrane prawa
rodzicielskie za znęcanie się (nie jest chora psychicznie). Podobno mój M.
zbierał dowody na owo znecanie się lat 4 (łącznie z obdukcjami lekarskimi,
badaniami psychologicznymi). Było to bardzo trudne. Wszystkie instytucje (sąd,
RODK) robiły wszystko by udowodnić, ze istnieje więź matki z dzieckiem, ze ona
go kocha i...bije z miłości.
Tak więc jeśli nie masz żelaznych dowodów szanse Twojego M. w sądzie o opiekę
nad dzieckiem są praktycznie żadne.
Pamietaj też, ze w chwili przejęcia opieki nad dzieckiem, władzę rodzicielską
ma TYLKO TWÓJ M. Ty nie masz żadnych praw wobec dziecka, nie wolno Ci decydować
o jego wychowaniu, kierunku kształcenia , czy zdrowiu. Jeśli matka chłopca
władzę rodzicielską zachowa, to ona będzie miala pełne prawo o ww. sprawach
decydować wespół z ojcem dziecka. Jeśli jej nie zachowa, władza rodzicielska
będzie tylko w ręku Twojego M.Temat: do przyszłych samotnych mam
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy:

Art. 119. § 1. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców
przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są
nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia
przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało
ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana.
§ 2. Sąd opiekuńczy może ze względu na szczególne okoliczności, orzec
przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności
prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest
oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka

tak więc jeśli ojciec dziecka ma władzę rodzicielską, niezbędna jest jego zgoda.

pozdrawiamTemat: Ustalenie ojcostwa a władza rodzicielska
Ja bym sie z przyznawaniem wladzy rodzicielskiej nie spieszyla. Moj eks uznal
dziecko, bylismy w tedy rzem, a teraz... - nie ma co plakac nad rozlanym
mlekiem.
W kazdym razie o alimenty walcz. Szymon ma racje - ustalenie ojcostwa to
jeszcze nie pelna wladza rodzicielska - to cie ochroni przed ewentualnymi
problemami - naprawdeTemat: do przyszłych samotnych mam
szymon1975 napisał:

> Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy:
>
(...) Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało
> ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana.

co to znaczy? nie wiedziałam, że może być ojcostwo bez władzy rodzicielskiej.
ale, jak domniemuję, jak sam uznał dziecko w USC, to władzę rodzicielską ma?
Temat: ograniczona władza rodzicielska a kontakty
ograniczona władza rodzicielska a kontakty
Ojciec ma ograniczoną władzę rodzicielską (współdecydowanie o
istotnych sprawach dziecka), nie ma ustalonych sądownie kontaktów.
Matka oświadczyła w szkole (prywatnej podstawowej), że nie życzy
sobie kontaktów ojca i pozostałych krewnych ze strony ojca z
dzieckiem na terenie szkoły. Czy dyrekcja i nauczyciele muszą to
respektować, czyli wypraszać ojca, dziadka, wujka z korytarza na
przerwie?
Temat: co grozi - i dlaczego - za nieszanowanie flagi UE?
kolejny niedouczony
Kodeks Rodzinny

Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Art. 95. § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo
rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania
dziecka.

§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo.

OK. Nie "poszanowanie" a "posluszenstwo". Nie musisz swoich starych szanowac.
Masz byc im posluszny.Temat: Prasówka.
Artykul jest, jakby to powiedziec, na kolanie napisany...
Matka dziecka nie moze SAMA zrzec sie obywatelstwa, tak, aby obejmowalo to
takze dziecko:
"5. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona rodzicom obejmuje
niepełnoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
6. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców
obejmuje niepełnoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, gdy
drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub nie jest on
obywatelem polskim albo gdy jest obywatelem polskim i wyrazi przed organem
właściwym do przyjęcia oświadczenia zgodę na utratę obywatelstwa polskiego
przez niepełnoletniego.
7. W przypadku gdy drugie z rodziców jest obywatelem polskim i sprzeciwia się
objęciu niepełnoletniego zgodą na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
udzieloną pierwszemu z rodziców lub gdy porozumienie napotyka trudne do
przezwyciężenia przeszkody, każde z rodziców może zwrócić się o
rozstrzygnięcie do polskiego sądu."
Moze wtedy byly inne przepisy, ale watpie, we wszystkich istotnych kwestiach
wymagalo sie i wymaga zgody obojga rodzicow.
Procedura przyznawania obywatelstwa trwa (termin ustawowy) do 2 lat.
Jednym z warunkow jest zamieszkanie w RP. W tej chwili dziewczyna moze w Polsce
mieszkac, studiowac, pracowac, jezyk zna, wiec same zalety, mogliby jej to
obywatelstwo przyznac w miare szybko. I nie po znajomosci, tylko dlatego, ze
jest przypadkiem niekontrowersyjnym, mam nadzieje, ze szybko to zalatwia!
Temat: pozbawienie praw rodz. a alimenty
Pozbawienie wladzy rodzicielskiej nie zwalnia z placenia alimentow.
Jednak zeby miec wladze rodzicielska on musialby uznac dziecko w USC, co jak
sadze nie nastapi, a gdyby wyrazil nawet chec, ja odradzalabym kolezance ten
sposob. Lepiej jak zlozy wniosek o sadowne ustalenie ojcostwa, nie pozwoli na
dzielenie sie wladza rodzicielska, da dziecku swoje nazwisko, a alimenty jak
najbardziej zasadzic. Niech facet choc finansowo odczuje, ze konsekwencje
poniesc powinny obie strony.
Temat: ograniczenie praw?
"Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze
sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy
rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do
określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka" (art.107 KRO)
No to zobaczymyTemat: co grozi - i dlaczego - za nieszanowanie flagi UE?
wsteczniak napisał:

> Kodeks Rodzinny
>
> Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.
>
> Art. 95. § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo
> rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowa
> nia dziecka.
>
> § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo.
>
> OK. Nie "poszanowanie" a "posluszenstwo". Nie musisz swoich starych szanowac.
> Masz byc im posluszny.

No i o to mi chodziło. O szacunku nic w KR nie ma.

Snajper
Temat: Jutro ostatnia rozprawa. Jak nie zwariowac?
iziula1 napisała:

> a jak to jest z władzą rodzicielską, gdy ojcostwo uznane jest sadownie?
> Gdy uznanie nie jest dobrowolne a "wymuszone" sądownie poprzez badania dna?
Czy
> to ma znaczenie,która ze stron wnosiła o badania czy zrobił to domniemany
> ojciec lub matka dziecka?

odp: moja droga Iziula1

władza rodzicielska to temat "rzeka". Różnie to bywa, nie mniej nie wiem jak to
sąd potraktuje gdyż spotykałem się z przypadkami, że jeśli dochodziło do
uznania dziecka, nawet po badaniach DNA i wymoszonego, to władzę ojciec takową
dostawał nie jako z automatu nawet i w sądzie, ale był taki przpadek, pamiętam
w zeszłym roku takiego gościa z którym osobiście rozmawiałem - on uznał dziecko
po badaniu DNA a takiej władzy nie dostał.

Tu w przypadku władzy sąd wg mnie powinien wziąść całokształ zachowania się
pozwanego do dziecka i jego ewentualną nie pewność swego ojcostwa. No sama
wiesz, jeśli panienka prowadzi trochę luźny tryb życia, to jasne jest że taka
nie pewność się pojawia, a jeśli kobieta jest ok - no tu już mamy doczynienia z
działaniem złośliwym ze strony pozwanego, który się próbuje migać i takiej
władzy nie powinnien otrzymać. Ale to jet moja osobista sugestia.

pozdrawiam
Temat: Rubbikon - pismo ds. walki z lewactwem
wybor rodzicow
rodzice decyduja.

powtarzam po raz setny - rodzice maja uprawnienia i obowiazki ale NIE PELNIE WLADZY.wladza rodzicow nad dzieckiem to tzw wladza rodzicielska.ale nie oznacz ona ze rodzice maja pelnie wladzy nad dzieckiem.rodzice wykonuja taka wladze na jaka zezwala im PANSTWO ktore gwarantuje zachowanie praw rodziny oraz pewnych przywilejow rodzicow...

inaczej mozna stwierdzic ze rodzice moga w ogole dziecka nie edukowac,moga tlumaczyc mu bzdury,moga je bic etc....

po raz kolejny nie zrozumiales - dziecko to nie twoja wlasnosc.masz pewne uprawnienia ale nie pelnie wladzy...

to co ty sugerujesz to pelnia wladzy nad rodzicow.zaden system prawny nie uznaje czegos takiego.
Temat: ograniczenie praw rodzicielskich - dlaczego?
Całkiem inaczej wyobraziłam sobie twoją sytuację. Nie wiedziałam, że nie
byliście małżeństwem. W takim układzie pewnie twój ex musiał uznać dziecko i
dać mu nazwisko, bo jeśli nie to sprawa byłaby prostsza.Jeśli ojcostwo nie
zostałoby ustalone sądownie, władza rodzicielska przysługuje tylko tobie. A z
drugiej strony to jest także jego dziecko, a więc alimenty musi płacić.

Sąd rodzinny może pozbawić władzy odzicielskiej jeżeli: rodzic nadużywa władzy
rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka.
Musiałabyś udowodnić, że twój ex trwale nie interesuje się dzieckiem. Natomiast
z tego co wiem, nawet jeśli ex zostałby pozbawiony praw rodzicielskich i tak
musi płacić alimenty. Trochę to dla mnie dziwne ale tak jest.

Moja rada- może śmieszna- nagrywaj rozmowy tel., być może nie raz odnosi się
wulgarnie i będziesz to mogła wykorzystać. Jeśli cię pobije, też to zgłoś.
Musisz mieć dowody, bo na tzw. "gębę" w sądzie nic nie uzyskasz.

Jeśli ty zawsze byłaś w porządku i starałaś się zapewnić dziecku spokój i nie
ograniczałaś kontaktów dziecka z ex, to być może powinnaś coś zrobić z tą
sytuacją. Pozdrawiam i życzę powodzenia.Temat: Czy mężczyzna może wystąpić o ustalenie ojcostwa??
TAK, może!!!
Dokładnie od 13 maja 2003r. (na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego)
również ojciec biologiczny ma prawo dochodzić sądownie ustalenia ojcostwa.
Artykuł 84 krio, dający takie prawo wyłącznie matce i dziecku był od lat
krytykowany no i w końcu to zmieniono, uznając, że taka regulacja ograniczająca
prawa ojca jest sprzeczna z Konstytucją.
Dlatego, jeśli ojciec dziecka jakimś cudem zapragnąłby być PRAWDZIWYM ojcem,
jego powództwo nie zostanie już odrzucone, ale będzie normalnie rozpatrywane.
Niemniej jednak - wcale nie oznacza to, że wraz z sądowym ustaleniem, że taki
to a taki jest ojcem dziecka, zostanie mu przyznana władza rodzicielska. O tym
decyduje sąd po przeanalizowaniu całokształtu sprawy, władza rodzicielska nie
jest nadawana automatycznie wraz z ustaleniem ojcostwa.
Jest takie orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że władzę taką sąd
może powierzyć tylko wówczas, gdy przemawiają za tym przesłanki utwierdzające w
przekonaniu, że władza ta wykonywana będzie "jak tego wymaga dobro dziecka i
interes społeczeństwa". Oznacza to, że sąd musi badać m.in. kwalifikacje
moralne ojca, jego zainteresowanie losem dziecka i mieć na uwadze jego stosunek
do sprawy w toku procesu.
Dochodzenie sądowego ustalenia ojcostwa nie jest ograniczone żadnym terminem.

Pozdrawiam,
Justyna mama Michasia (30.04.03.)Temat: Wyjazd matki z dzieckiem po rozwodzie do innego mi
Mam taki sam problem.

Dostałam rozwód z orzeczeniem winy eksa. Nie byłam na ogłoszeniu wyroku bo nie mogłam ale pytałam w sądzie i powiedzieli że mi ja powierzają władze a on ma ograniczona władze rodzicielska tylko do wsoldecydowania o najwaznieszych sprawach w zyciu dzieci- pytam wiec jakie to sprawy a pani w sadzie ze szpital, wyjazd za granice.

Zaakceptowalam ten wyrok.Poniewaz chce zmienic miejsce zamieszaknia, i przeniesc sie blizej mojje rodziny (a mówili mi że nie musze pytac o zgode eksa) to tak zrobiłam wszystko zaklepane dziecko szkołe mieszkanie itp.

Wczoraj dostaej wyrok i rece mi opadły cyt" wladza
rodzicielska jest mi powierzona, byłemu mężowi ograniczona ale DO
prawa wsółdecydowania o najważniejszych sprawach w życiu dzieci -w
szczególności, wyboru szkoły, kierunku kształcenia, leczenia,
wyboru zawodu, wypoczynku"

I teraz zgłupiałam bo nie wiem w czym mu ta władze ograniczyli skoro nawet do wypoczynku dzieci moze miec ale i ten wybór szkoły itd. wiem ze on sie nie zgodzi gdzybym go zapytała ze zwykłej złosliwosci. Czy ktos miał taki przypadek?

Jak interpretowac ten wyrok bo ja juz nie wiem.
Temat: czy władza rodzicielska deprawuje?
"władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie"

Bycie rodzicem to obowiązki a nie prawa, jeżeli ktos mysli inaczej i co gorsza
wdraża to w życie, to "wychowuje" flustrata, osobę ze spaczoną psychika.
Znam pare przypadków w których "Władza Rodzicielska" zniszczyła komus życie.
Problemem jest, że zgodnie z naszą polską tradycją dzieci powinny być ślepo
posłuszne rodzicom i inrteres rodziców stawiać wyżej niz swój własny (np.
pomagac w gospodarce zamiast kształcić się).
Ciekawe też są postawy rodaków: bramę obok ojciec pijak regularnie maltretował
swoją rodzinę, sąsiadki tylko "współczuły" i plotkowały, ale gdy chłopak
podrósł i po jakiejś awanturze spuścił wpier...l ojcu i wywalił go z
mieszkania, to zawrzało, wszyscy pełni oburzenia: "jak tak można"! Wezwano
milicję itp.
Jednak myślę że to dotyczy bardziej pokolenia moich rodziców, obecna młodzież
jednak jest bardziej otwarta i bardziej stara się kierowac dobrem dzieci.Temat: Jutro ostatnia rozprawa. Jak nie zwariowac?
No niedziwię się, że żadna odpowiedź tu nie padła, to trochę trudny temat. No
dobra zaczynamy:

władza rodzicielska - trzymaj ten wniosek pozbawienia władzy rodzicielskiej,
staraj sie go nie odpuszczać, brak jego obecności na sali sądowej działa na
plus w Twoim kierunku i Twoim wnioskom. Jeśli sąd nabierze przekonania, że nie
źle postępuje sam mu tą władzę ograniczy lub mu ją nie przyzna.
I za bradzo tym odebraniem dziecka sie przejmujesz, wyluzuj.

Inna beczka:
koszty - no cóż trudny temat, gdyż na samym początku popełniłaś cholerny błąd -
pokrywając koszty badań DNA - niepotrzebnie to zrobiłaś, ale stało się. Opłaty
sądowe: w żadnym wypadku nie gódź się na ugodę sądową co opłat sądowych, wrazie
czego mówisz tekst : "zgodnie z art. 111. pkt.1 Kodeksu Postępowania Cywilnego
jako strona dochodząca ojcostwa jestem zwolniona z tych opłat". Koszty DNA to
bedą koszty procesowe Twoje i wnioskuj o ich zwrot od strony przegranej zgodnie
z art. 98 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Mam nadzieję, że to nie Ty
wnioskowałaś o te badania DNA tylko to poszło z wniosku Twojego ex.

Aha nie daj się omamić w sądzie: opłaty sądowe i koszty procesowe to dwie
odrębne rzeczy, opłaty sądowe to koszty sądu i koszty postępowania sądowego,
koszty procesowe to to Twoje koszty związane z tym postępowaniem sądowym.

A co do zamożności jego rodziców, jak tatuś będzie nie wypłacalny, pociągniesz
dziadków za kieszeń, niech płacą za błędy wychowacze synka.

pozdrawiam
Temat: Życie bez ślubu?
anek, nie ma czegoś takiego jak sądownie ustanowione prawo do dziecka

jest tylko uznanie dziecka (za zgodą obojga rodziców) i sądowe stwierdzenie
ojcostwa, jak tatuś uznać nie chce, a od niedawna również jak mamusia się nie
chce zgodzić na uznanie

jeśli dziecko ma ustalone pochodzenie (chilli albo jest uznane, albo sąd
stwierdził ojcostwo danego pana) i sąd władzy rodzicielskiej ojca nie pozbawił,
to ojciec władzę ma i kropka, ale władza rodzicielska nie ma nic do rzeczy przy
wspólnym rozliczaniu podatkowym

NIE MUSISZ rozliczać się z dzieckiem, to jest prawo, a nie obowiązek, coś w
rodzaju ulgi podatkowej, tak jak w małżeństwie - rozlicza się z dzieckiem ten,
któremu to się opłaca, a nie każdy przymusowo

wg przepisów podatkowych do wspólnego rozliczenia uprawniona jest osoba stanu
wolnego, samotnie wychowująca dziecko, nie ma bardziej szczegółowych przepisów,
nie ma również orzecznictwa (to, co jest, skupia się na separacji i rozwodzie)

inna sprawa, że skoro ty dotychczas rozliczałaś się jako samotna matka (a z kim
się rozliczałaś, mogą jeszcze przez 5 lat sprawdzać), a teraz nagle rozliczać
się zacznie tatuś, może to wzbudzić uzasadnioną i zupełnie nikomu do szczęścia
niepotrzebną ciekawość US
Temat: moze mi ktos pomoc??
witam
Sąd z urzędu rozstrzygnie, któremu z rodziców będzie powierzona władza
rodzicielska i jakie prawa i obowiązki pozostawi drugiemu. Wina za rozkład
pożycia nie musi decydować o władzy rodzicielskiej. W pani sytuacji
najprawdopodobniej wykonywanie władzy zostałoby powierzone pani(ze względu na to
że jest pani matką, wiek dziecka). Z opisanej sytuacji można wnioskować, że sąd
uzna winę obu stron (o ile nie wnioskowałaby pani z mężem o zaniechaniu
orzekania winy). Warto dodać, że nie dla uznania zachowania za zdradę nie jest
konieczne obcowanie fizyczne z osobą trzecią.Wystarczy więź psychiczna. Pozdrawiam
iudex, prawnik, niedroga pomoc prawna online: iudex@poczta.onet.plTemat: Dochodzenie Ojcostwa przez Ojca !!!
Rzeczywiście składasz pozew o ustalenie ojcostwa ( jeśli masz mogę przesłać Ci
wzór ), zaznaczasz w nim, aby dziecko nosiło Twoje nazwisko, aby przysługiwała
Ci władza rodzicielska, oraz że zobowiązujesz się do alimentacji. Musisz brać
pod uwage to,że matka w odpowiedzi na Twoj pozew ( tzw. kontrpozew )może
zawrzeć następujące warunki; że nie zgadza się na to, by dziecko nosiło Twoje
nazwisko, że nie będzie Ci przysługiwała władza rodzicielska...czyli niestety
możesz zostać sprowadzony do roli "portfela". Pamiętaj,że nawet jeśli nie
będzie Ci przysługiwała władza rodz. masz prawo do kontaktów z dzieckiem.
Walcz, powodzenia, opłaca się !
pozdrawiamTemat: losy dzieciątka mojej 17 siostry?
A ojciec dziecka w ogóle je uznał?
Jeżeli tak (a do tego potrzeba zgody matki dziecka) to władza
rodzicielska przysługuje ojcu, dopóki matka dziecka nie ma pełnej
zdolności do czynności prawnych (czyli dopóki nie skończy 18 lat).
Jeżeli nie i nie zostało na jego wniosek lub wniosek matki sądownie
stwierdzone jego ojcostwo, to władza rodzicielska przysługuje matce
dziecka)
(art. 77, art. 92, 93, 94 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)Temat: wzrost piwny, oczu nie ma ... dowody osobiste
woman-in-love napisała:

> Dopiero teraz zdaję sobie sprawę, jak faszystowskie to było.
> A kiedyś wydawało mi się, że to normalne.

Bo było, dopóki ktoś Ci nie powiedział, że w tym jest coś złego.

> Tak, jakbym już przestała być matka. Było to przykre przeżycie.

Było jak wół napisane, że tam są dzieci i inne osoby POZOSTAJĄCE POD
WŁADZĄ RODZICIELSKĄ. Skończył osiemnastkę, to i władza rodzicielska
ustała.
Szczęśliwy, kto za komuny nie miał większych problemów.

> pieczęć zawiadamiającą o śmierci
> "współmałżonka". Fatalne.

Ale w pewnych sytuacjach bardzo wygodne. Dowód zastępował kilka
zaświadczeń.

horpyna4 napisała:

> W starszym wpisywano zawód

A było, było. "Zawód wyuczony". Mój stryj, ksiądz, miał taki właśnie
stary dowód. "Zawód wyuczony - duchowny".
Z kolei mój śp. teść, wskutek Heine-Mediny poruszający się z
niejakim trudem, miał wpisane "Znaki szczególne - brak nóg".
Krakaueryzm taki, brak w znaczeniu defekt...
Temat: pozbawienie praw i przysposobienie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 119. § 1. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców
przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są
nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia
przeszkody. Nie jest potrzebna zgoda ojca, jeżeli ojcostwo zostało ustalone
przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana.

pzdr
Temat: wnoszę o ograniczenie władzy rodzicielskiej ..
hmm..z jednej strony to dobrze, bedziesz miala spokoj, ex nie bedzie cie
nachodzil, skladal niezapowiedzianych wizyt itp.
ty bedziesz decydowala o wychowaniu dziecka, tym gdzie pojdzie do przedszkola,
szkoly
Ale zachowanie samo w sobie jest dziwne..
ja tez jestem po rozwodzie, wladza rodzicielska mam zarowno ja jak i ex maz z
tym zastrzezeniem, ze miejsce zamieszkania dziecka jest przy mnie.
Temat: przysposobienie dziecka
Prawomocne orzeczenie przyspobienia powoduje, że dotychczasowy ojciec przestaje
nim być w sensie prawnym. Wygasa jego władza rodzicielska i wszelkie obowiązki
względem dziecka, w tym również alimentacyjne.

Orzeczenie przysposobienia powoduje, że "nowy" ojciec staje się ojcem dziecka w
sensie prawnym, a więc ma władzę rodzicielską, ciąży na nim obowiązek
alimentacyjny itd.Temat: alimenty, pozwy itp pilne bardzo prosze o pomoc
pozew przeciwko rodzicom ojca można skierować dopiero wtedy gdy bezskuteczna
okaze się egzekucja przeciwko ojcowi dziecka.
Dokładniej: art 132 kro.
Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero
wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie
jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas
potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z
nadmiernymi trudnościami.

Jeśli komornik ściąga naleznosci w pełnej zasądzonej kwocie nie ma podstaw do
wystąpienia przeciwko rodzicom ojca.

Co do spraw związanych z władzą rodzicielską. Niekoniecznie przy pozbawieniu i
ograniczeniu da się załatwić paszport bez zgody drugiej strony lub sądu.
Niektóre urzedy paszportowe pomomo nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej
żądają wyrazenia zgody, natomiast niektóre nie żądają zgody już przy
ograniczeniu. Większośc jednak przy pozbawieniu nie wymaga zgody, wymaga jej
natomiast przy ograniczeniu.
Temat: do ślubu z dzieckiem...ale nie narzeczonego
Jka to dostal wladze rodzicielska??? Przeciez bez Twojej zgody, to nie mialby do
malej zadnych praw!!! a moze masz chociaz alimenty??? A ta nieograniczona wladza
rodzicielska moze byc tez klopotliwa - prawo do wspoldecydowania jelsi chodzi o
wyrobienie malej paszportu, zgoda na zabiego medyczne etc...
Temat: Ustalenie ojcostwa a władza rodzicielska
Witaj!
jeśli w pozwie o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane wnosisz o
nadaniu dziecku Twojego nazwiska i o to , by nad małoletnim nie przysługiwała
władza rodzicielska Sąd powinien ustosunkowac się do Twoich żadań ( niezbędne
jednak jest uzasadnienie takiej prośby ). O tym, co napisać w pozwie, ze jestes
zwolniona, jako strona dochodząca ojcostwa,z opłat sądowych, gdzie złożyć pozwe
i jak ma wyglądać wiesz..?
Pozdrawiam serdecznie, kasiaTemat: Trzej mężczyźni podejrzani o zgwałcenie swojej ...
Owszem, ograniczona władza rodzicielska obliguje kuratora do większego
zainteresowania losem dzieci, ale chyba zdajesz sobie sprawę z tego, jak takie
zainteresowanie wygląda w praktyce. Facet pewnie wpadał dwa razy w miesiącu
(znajac życie w umówionych wcześniej dniach), robił pobieżny rekonesans i
dawał drapaka. Przez kilka lat pracowałam w domu dziecka i wiem, jak wygląda
sprawoowanie opieki nad dziećmi, których rodzice mają ograniczoną lub czasowo
zawieszoną władzę rodzicielską. W środowisku rodzinnym wygląda to tak, że
dzieci mieszkają pod jednym dachem z rodzicami biologicznymi i nadal są
krzywdzone. Z moich doświadczeń wynika, że opieka kuratorska to fikcja.
Raporty sporządzane przez kuratorów z reguły pozytywnie wypowiadają się o
podopiecznych. Jeśli byłoby inaczej, świadczyłyby, że kurator jest niewydolny.
Znam rodzinę, do którą leciwa pani kurator odwiedzała co kilka miesięcy, do
sądu słała opowieści o domowej idylli, a efekt tego był taki, że pewnego dnia
tatuś w przypływie szału o mały włos nie zatłuk na śmierć mamusi (a tłukł ją
non stop). Uratował ją przypadkowy gość...
Jedno jest pewne, jeśli w rodzinie z Oleśnicy stwierdzono niewydolność,
dziewczynka powinna natychmiast zostać umieszczona w rodzinie zastępczej. No,
ale to tylko pobożne życzenia...Temat: Wyjazd matki z dzieckiem po rozwodzie do innego mi
No i tu nie masz racji
ja mam dwa punkty
1 ze rozwód z wina eksa a punkt 2 mówi tylko ze władza rodzicielska dla mnie jemu ograniczenia do prawa decydowania...itd.

więc w wyroku nic niema ze miejsce zamieszkania przy matce wiec pytam czy to jest równoznacznez powierzeniem władzy rodzicielskiej skoro nie ma napisanego dosłaownie.?
Temat: Wladza rodzicielska
Wladza rodzicielska
Gdzie powinna sie skonczyc? Czy rodzic moze zakazać córce spotykania sie z
chlopakiem który np źle się uczy uwaza go za nieudacznika zyciowego pomimo ze
tak naprawde jest wartościową osoba i walczy o milosc juz bardzo dlugo?
Chłopak nie pije, nie bierze, nie włuczy sie wieczorami po miesci itp. Tyle
ze ma złe oceny i troche pyskuje nauczycielom ale to jest jakies nie normalne?
Najgorsze jest to ze po pół roku walki z matka o miłośc do córki sama córka
zrezygnowała i słucha sie bezgranicznie matki. Ona nie ma żadnego zdania w
domu, zawsze robi/mówi to co powie matka. Pomocy...Temat: władza rodzicielska??
władza rodzicielska??
postanowiliśmy z mężem się rozwieść. mamy małego synka i tutaj mam pytanie -
składajac pozew o rozwód czy mam pisać ze wnosze o przyznanie mi opieki nad
dzieckiem, a mąż będzie miał nie ograniczoną możliwośc kontaktów?
czy poprostu napisac ze chcemy miec równe prawa i obowiązki, ze chcemy po
równo łozyc na utrzymanie dziecka
synek jest zameldowany w moim mieszkaniu i chodzi do przedszkola w mojej
dzielnicy..do męza jezdzi najczęsciej na weekendy ale nie ma dla mnie problemu
jesli chcą wyjsc gdzies razem w ciągu tygodnia
JAK napisać, tzn sformułowac pozew rozwodowy w takim przypadku?
Temat: Wladza rodzicielska
Władza rodzicielska wynika z faktu, ze dziecko do 18 roku życia nie ma pełnej
zdolności do czynności prawnych a co za tym idzie, ma ograniczoną zdolność
odpowiadania za swoje czyny. Odpowiada rodzic.Rodzic może w związku z szeroko
pojętym dobrem dziecka zakazac spotykania się z kimkolwiek, kto ma na nie
destrukcyjny wpływ.
Sama odradzałabym córce spotykanie sie z chłopakiem, który nie przywiązuje wagi
do swojego wykształcenia, bo to pewny kandydat na bezrobotnego. Pyskowanie
nauczycielom też nie stawia go w dobym świetle (brak elementarnego szacunku)

Poza tym, z tego co napisałeś wynika, że córka sama nie ma chęci na
kontynuowanie znajomości. Daj jej i sobie spokój, bierz się do nauki, bo
będziesz w przeciwnym wypadku przymierał głodem jako dorosły, ogranicz
pyskowanie, sięgaj czasem do słownika ortograficznego i wszystko powinno być ok.
pozdrawiam.Temat: Mozliwosc wywiezienia dziecka za granice
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom - co się najczęściej
zdarza - każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Istnieje
tu jednak pewne rozróżnienie na sprawy mało istotne i sprawy istotne. W
sprawach małoistotnych każdy z rodziców może działać bez potrzeby
porozumiewania się z drugim rodzicem, natomiast w sprawach istotnych rodzice
powinni rozstrzygać wspólnie (jest tak zawsze, bez względu na to, czy rodzice
są małżeństwem, czy też nie). Może się tak zdarzyć, że porozumienie rodziców w
sprawach istotnych napotyka na trudności. Wówczas każde z nich może wystąpić do
sądu o rozstrzygnięcie. Wyjazd dziecka za granicę należy z całą pewnością do
spraw istotnych, więc niedopuszczalne jest działanie jednego tylko rodzica bez
porozumienia z drugim. W braku zgody jednak jednego z rodziców (a więc de facto
braku porozumienia pomiędzy nimi) drugi rodzic może wnioskować o
rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Sąd opiekuńczy może wydać rozstrzygnięcie w
takiej sprawie tylko wtedy, gdy istnieje brak porozumienia między rodzicami,
którym przysługuje władza rodzicielska. Rolą sądu opiekuńczego jest tu
nakłanianie rodziców do uzgodnienia stanowisk, czego efektem powinno być
doprowadzenie do porozumienia między rodzicami. Oczywiście, jeżeli do
porozumienia nie dojdzie, konieczne może być wydanie przez sąd stosownego
orzeczenia.

pozdrawiam
Temat: Do Włoch na dowód osobisty
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz
poświadczającym obywatelstwo polskie. Osoba będąca obywatelem polskim i
zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

od ukończenia 18 roku życia,

od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie
zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się
znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Od 1 maja 2004
r., na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty może być
wydawany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
Temat: jak ograniczyc prawa rodzicielskie
tygrysica_krakow napisała:

> Odwołałam się. Co dalej robić?? Jak to wszystko przeprowadzić żeby było
> dobrze???

odp: naprawdę nie wiem, nie znam jakich argumentów używałaś, jak wniosek był
napisany, jakich dowodów użyłaś, jak i czym Twój ex tłumaczył swoje
postępowanie. Generalnie jest taka zasada i jest zapis chyba nawet w
Konstytucji, że dobro dziecka wymaga aby było pod władzą obojga rodziców. Chyba
pozostaje Ci przekonać sąd że jego postępowanie trwa od dłuższego czasu i nie
ma rokowań na poprawę.

Wiesz jakie mamy prawo jednemu wystarczy, że raz nie zapłaci a sąd zabiera mu
władzę, drugi zaś musi skrzywdzić dziecko aby wkońcu coś zostało zrobione.
Władza to temat "woda" o którym można pisać i pisać. Nie ma chyba szerszego
tematu opisanego czy to w kometarzu czy też w ilości wydanych orzecznictw
precedensowych jak władza rodzicielska i alimenty. W tych tematch rzucam tylko
suchym artykułem lub orzecznictwem - tak dla własnego bezpieczeństwa.

pozdrawiamTemat: nazwisko ojca, wladza
nazwisko ojca, wladza
Jak to jest - ojciec wypieral sie podczas mojej ciazy, ze jest ojcem i
dopiero kiedy zalozylam sprawe o ustalenie ojcostwa , zostaly przeprowadzone
badania DNA on uznal dziecko sadownie. Rownolegle po uznaniu, sad orzekl, ze
nie bedzie mu przyslugiwala wladza rodzicielska i dziecko bedzie nosilo
nazwisko matki.
Wszystko powyzsze odbylo sie na korzysc mnie i dziecka - o to wlasnie
wnioskowalam. Natomiast ojciec chcial wladzy i chcial dac nazwisko.
Dziwi mnie tylko jedno - dlaczego sad nas nie przepytywal w tej kwestii,
tylko od razu zaprotokolowal wyrok i poprosil o nasze podpisy. dalczego nie
odbyla sie kolejna farsa - gdzie ojciec probowalby udowodnic, ze interesuje
sie dzieckiem (nadmieniam, ze zostawil mnie gdy dowiedzial sie o ciazy),
wysylal nawet listy , gdzie "prosi o spotkania z dzieckiem" i mowi,
ze "uporczywie utrudniam" - to wszystko oczywiscie dla sadu.
Powiedzcie, czy sad dzialal wedlug jakigos przepisu, ktory mowi, ze jezeli
wypieral sie dziecka, chcial badan to nie przysluguje mu wladza i dziecko
nosi imie matki. O co chodzi ?Temat: refleksje wokół Slowa Bożego
władza
Myślę o danej mi władzy. Najpierw władza rodzicielska. Żeby jej nie nadużywać
ale stosować tam, gdzie widać niebezpieczeństwo lub gdy pokładane w młodszym
człowieku zaufanie zostanie zawiedzione. Jak stać się sługą (to akurat od smego
początku rodzicielstwa dziecko na kobiecie wymusza łatwo :), a jednocześnie,
żeby nie być naiwnym rodzicem dającym sobie chodzić po głowie moim ukochanym
pocieszkom.

I władza zawodowa. Żeby pamiętać, że polega ona głównie na pomocy innym w
zapewnieniu im możliwości sprawnej i satysfakcjonujacej pracy. Że wymaga pokory
uczenia się od tych, którzy więcej wiedzą. Że nie można zawieść, gdy inni liczą
na szefa, zwłaszcza, gdy na nikogo innego nie da się już liczyć. Że pracownik
to człowiek mający swoje ważne sprawy w życiu osobistym, który tak jak ja
podlega "biomedowi niekorzystnemu". Który tak jak ja ma nie tylko swoje
najprawdopodobniej nieuleczalne wady, ale i większe i mniejsze zalety, które
nieraz trzeba mu dopiero pokazać i pozwolić im się rozwijać tak by i inni je
mogli dostrzec.Temat: Czy matka ma prawo ....
e.beata napisala:

"Były chalsi nie ma odebranej władzy. A nawet gdyby miał to i tak prawo do
kontaktów zachowuje".

Nie napisalam, zeby komukolwiek zabraniac kontaktow. Z czego tak
wywnioskowalas?
A z ta wladza rodzicielska chodzilo mi o to, ze dziecko na stale zamieszkuje z
matka. Wiec matka ma pelnie praw rodzicielskich a ojciec ma prawo
wspoldecydowac o sprawach istotnych dla dziecka (dokladnie taki mam zapis w
wyroku rozwodowym pomimo, ze mojemu bylemu tez nikt wladzy nie odbieral).
Gosia
Temat: Kobiecość i męskość - granice feminizmu
Niestety mają władców
Gość portalu: woyo napisał(a):

> wspolwladczyniami dla dzieci - ladnie brzmi , myslalem ,ze dzieciaki nie maja
> wladcow - oby tak bylo

Jest to tzw. władza rodzicielska. Bywa też że władzę maja opiekunowie.

Władza dorosłych nad dziećmi jest największym złem tego świata, źródłem
największej ilości cierpień i okrucieństwa. Molestowanie, okrutne traktowanie,
głód, choroby, to że są słabsze i zawsze przegrywają, pogarda i lekceważenie -
tego wielu dzieciom na świecie nie rekompensuje miłość matki, której często tak
im brakuje.

Dla mnie feminizm nieodłącznie wiąże się także z walką o więcej praw dla
dzieci. Nie wyobrażam sobie, aby uczciwa feministka, wrażliwa na cierpienia
maltretowanych i gwałconych żon, którym każe się grzecznie siedzieć w domu i
nie wywlekać domowych spraw na światło dzienne, że taka feministka mogłaby nie
dostrzegać tego, że dzieci w takich rodzinach zawsze cierpią bardziej i to w
dodatku zupełnie niewinnie.

Feministki, które nie próbują wyrwać żon i ich dzieci z łap ich okrutnych
władców i oprawców - ich ojców i mężów - nie mogą uważać się za feministki.Temat: Adopcja czy rodzina zastępcza?
Tak jak napisała zajacowna - stabilną rodzinę stworzysz tylko poprzez adopcję.
Wtedy wraz z mężem jesteście wpisywani do aktu urodzenia dziecka jako rodzice,
masz pełne prawa i obowiązki (w sensie prawnym) związane z władzą rodzicielską.
Dziecko posiada wasze nazwisko, możecie mu też zmienić imię.
A rodzina zastępcza w założeniu jest tymczasowa, ma dać rodzicom biol. szansę
na poprawę warunków tak, aby dziecko mogło do nich wrócić. Ustanowienie rodziny
zastepczej jest jedynie formą ograniczenia włazy rodzicielskiej, zaś w
przypadku adopcji rodzice muszą być wcześniej tej władzy pozbawieni.Temat: kurator z urzędu
tak czy siak czeka cie postepowanie. Namawiac na zeznawanie nie musisz,
zglaszasz taka osobe i musi zeznawac, no chyba ze to najblizsza rodzina wtedy
moze odmowic.
Pozbawic mozna na podstawie art. 111 kodeksu rodzinnego ktory zacyzna sie tak:
Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody...
Jesli nie wiesz gdzie maz mieszka wowczas logicznym jest ze wladza ta nie moze
byc wykonywana z powodu trwalej przeszkody.
Procedura podobna. Jesli nie wiesz gdzie mieszka wowczas bedzie kurator.
Pozbawienie wladzy rodz. moze pomoc w zalatwianiu wielu spraw na przyszlosc
gdzie wymagana jest zgoda obojga rodzicow.
Temat: alimenty od dziecka

Co do ostatecznego rozcinania więzów z ojcem - to w zasadzie będzie ono trudne
i będzie sie rozgrywać na wielu płaszczyznach prawnych w zależności od tego co
mógłby Twój ojciec zażądać.

Władza rodzicielska przysługuje tylko względem dziecka niepełnoletniego, czyli
nic nie da ograniczenie czy pozbawienie tej władzy.

TESTAMENT. Jeżeli zapiszesz wszytsko mamie, to ojcu będzie się należał jedynie
zachowek (połowa tego co by mu przypadło przy dziedziczeniu ustawowym) i to
jedynie w postaci roszczenia pieniężnego

Bez sensu jest wydziedziczanie go, czy też wystepowanie o uznanie za niegodnego
dziedziczenia - w takim razie w jego miejsce wchodzili by zstepni - czyli jego
dzieci (jeśli je ma), jeśli nie - problem by sie rozwiązał.

Najsensowniej na płaszczyźnie spadkowej byłoby zawarcie z nim umowy o
zrzeczenie sie dziedziczenia (forma aktu notarialnego), wtedy nic by nie
dziedziczył i nie dziedziczyli by jego zstępni. Możesz go skusić np tym, ze też
zrzekniesz sie dziedziczenia po nim. POzostawiam do rozważenia na ile jest to
korzystne dla Ciebie. Ale i też konieczność odszukania go i zawarcia takiej
umowy.

Co do alimentów od Ciebie, to w zasadzie osoba przeciwko której skierowane jest
roszeznie o alimenty nie moze się powoływać na zasady współżycia społexcznego.
Ale w jednym z orzeczeń Sad Najwyzszy stwierdził, ze dziecko może, jeżeli
rodzic zaniedbywał swoje obowiązki wzgledem dziecka.

Pozdrawiam...Temat: ona z miasta a on ze wsi - czy to może się udać?
Art. 95 par. 2 Kodeksu Rodzinnego:
"Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo" -
tak polskie prawo formułuje pogardzaną przez Ciebie "jakąś tam zasadę". A
kolejne paragrafy mówią, jak ta władza powinna być wykonywana. Nie wiem, jak
można "dbać o dobro dziecka", nie wychowując go. e dziecuiak zaćpal się na
śmuierć na jakiejś owsiakowej imprezie...Temat: testy genetyczne, alimenty itp
testy genetyczne, alimenty itp
Witam
Ostatnio moj maz ma rozne fobie..
jedna z nich bylo to ze z "pewnego zrodla" dowiedzial sie ze zlozylam mu
sprawe o pozbawianie praw rodzicielskich, byl to temat na ostatni tydzien,
rozglosil to w calej rodzinie. Dostawalam od niego smsy i telefony albo z
wyzwiskami albo placzliwe jak moglam cos takiego zrobic, ale...
ja oczywiscie nic takiego nie zrobilam. W pozwie jest wyraznie napisane ze
wladza rodzicielska jest rozlozona po rowno na oboje rodzicow. Probowalam mu
tlumaczyc ze to bzdura, ze nic takiego nie przyszlo mi nawet do glowy
Od wczoraj na topie jest nowy temat mianowicie....
ze to nie on jest ojcem naszego syna. Mam zrobic testy genetyczne na
potwierdzenie ojcostwa bo inaczej on uwaza ze to nie jego dziecko i ze chce
znac w koncu prawde.
Przez telefon powiedzial mi tez ze jezeli bede od niego zadala alimentow to
pozaluje. On wie gdzie mieszkam gdzie pracuje i on mi tego nie daruje. Nie
zaplaci mi ani zlotowki a tylko bede sie ciagle bala wlasnego cienia wiec on
mi nie radzi niczego od niego zadac.
No wlasnie co ja mam w tej sytuacji zrobic?
Temat: Siusianie do własnego piwa
Siusianie do własnego piwa
Ostatnio pojawiły się w Krakowie billboardy z napisami "Dostęp do alkoholu
nieletnim zabroniony" czy jakoś tak. Zastanawia mnie jedna rzecz - podpisane
są pod tym Browary Polskie, tak jakby sponsorowały tą akcję. Zastanawiam się,
czy ten podpis to jakaś prowokacja, czy też przedstawiciele tych browarów są
rzeczywiście tacy głupi, że angażują się w promowanie ustawy, która ogranicza
ich zyski? Raczej powinni się chyba zaangażować w działanie na rzecz jej
zniesienia!!! Tym bardziej, że ustawa "o wychowaniu w trzeźwości" jest
reliktem PRL-owskiego myślenia i jest bardziej restrykcyjna, niż za okupacji
hitlerowskiej (mam na to dowody, które wkrótce na tym forum przedstawię).
Browary przecież produkują piwo nie dla zabawy, tylko po to, aby na tym
zarobić, więc powinno im zależeć na tym, aby nikt ustawami nie ograniczał ich
zysków.
Dla wyjaśnienia - wcale nie uważam, że picie alkoholu przez dzieci jest dobrą
rzeczą. Uważam tylko, że żadna ustawa nie powinna regulować wychowywania
dzieci, bo jest to relikt komunistycznego myślenia, że "wszystkie dzieci są
nasze" (do szczytu doprowadzono takie myślenie w Korei Północnej, gdzie
dzieci były, czy może nadal są, odbierane rodzicom i umieszczone w "domach
pionierów", gdzie wychowywaniem zajmuje się państwo, a rodzice mają więcej
czasu na niewolniczą pracę w "czynach społecznych"). Jest tylko jedna władza,
która ma prawo zabraniać dzieciom picia alkoholu - WŁADZA RODZICIELSKA!!!!
Jeżeli ojciec potrafi w razie potrzeby solidnie przyłożyć dziecku pasem, to
ono na pewno nigdy po alkohol nie sięgnie.Temat: rejestracja noworodka
Możesz nie wyrazić zgody na uznanie przez niego dziecka, wówczas pozostanie mu
sądowa droga ustalenia ojcostwa. To, czy dziecko będzie mialo jego nazwisko,
czy ni, nie ma znaczenia. Będzie miał prawo do decydowania o losie dziecka
(przysługiwac mu będzie władza rodzicielska, co nie jest równoznaczne z prawem
do opieki). Jeżeli będziesz zajmować się dzieckiem (nie będzie podstaw do
pozbawienia cię władzy)nie będzie mógł zabronić ci wychowywać dzieciaczka z
innym mężczyzną.
Życzę ci, żeby wszystko się ułożyłoTemat: imię ojca w dokumentach
Bo władza rodzicielska oznacza co innego niż możliwość kontaktowania się z
dzieckiem. Ojciec pozbawiony praw rodzicielskich ma prawo do kontaktów z
dzieckiem. Nawet jeśli by był alkoholikiem i narkomanem - wtedy jest możliwośc
kontaktów z dzieckiem w obecności kuratora sądowego.

Pozdrawiam,
Chalsia
Temat: Alimenty od żony byłego męża. Czy To MOŻLIWE?
dronka13 napisała:

> Płacenie alimentów na macoche jest tylko wtedy możliwe kiedy ojciec dziecka
> posiada prawa rodzicielskie.

(...)

pytanie: a możesz mi podać podstawę prawną do w/w zdania? Bo z tego co ja wiem,
władza rodzicielska nie ma nic do alimentacji, alimentacja pasierba wobec
macochy istnieje wtedy o ile macocha przyczyniała się wcześniej do zaspokojenia
jego potrzeb i jest to zgodne z zasadą współżycia społecznego.

pozdrawiamTemat: Facet czeka na waszą pomoc. Naprawdę.
Z niektórymi rzeczami, które piszesz, można się zgodzić. Ten brak lektury,
refleksji, wiedzy, taktu - wiem dobrze jak to może drażnić.

Ale spójrz też krytycznie na siebie (zresztą po to chyba tu się pojawiłeś - po
radę czyli liczysz się z krytyką).

Żona ma wybierać - władza rodzicielska czy władza męża. Tak to wygląda.

Jej praca to wg Ciebie " > Zajmowanie się obcymi dziećmi" (nie dziećmi po
prostu). O jej uczniach mówisz per "gó..arstwo"...
Nie ma prawa rozwijać swoich pasji, bo przez to traci szansę na "dwa
potencjalnie wspólne popołudnia".
Przydałoby Ci się trochę szacunku dla żony!!!Temat: Hymn Polski na ślubie
Swietnie! Skoro Twoi rodzice placa za wesele NIE DAJ SIE!!! To juz nie jest
kwestia gustu, ze tesciowi podoba sie cos innego niz Tobie, alebo, ze chce
zaprosil swoja daleka rodzine. On chce wyprawic CYRK na TWOIM weselu, za ktore
placa TWOI rodzice. No wlasnie, a co na to Twoi rodzice? Moze oni Cie wyratuja?

Maja racje dziewczyny, jesli ustapisz przy tej okazji potem pojdzie mu z gorki.
A jak postawisz na swoim i pokazesz, ze nie dasz soba manipulowac mozesz tylko
wygrac.

Powiedz mu, ze pulkownikiem to on jest w wojsku a w rodzinie jest na rowni ze
swoja zona i Twoimi rodzicami, wiec wladzy przypada mu niewiele. A poniewaz
jestescie pelnoletni, jeszcze mniej. Bo i wladza rodzicielska tez przeciez
uszczuplona.

NIE DAJ SIE!!! Na forum masz poparcie!!!Temat: ograniczenie praw rodzicielskich
Może nie najlepiej się wywiązywał skoro była żona doprowadziła do ograniczenia
tych praw w stosunku do ojca dziecka. Wydaje mi się ,że nie robią tego na hop-
siup i raczej kierują się dobrem dziecka przy takich werdyktach. Napewno jednak
ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską ma prawo widywać dziecko ,należałoby
się zapoznać z opinią sądu w tej sprawie. Jeżeli matka dziecka należy do
kobiet ,które uporczywie utrudniają widzenia ojca z dzieckiem to może być
trudno te wizyty zrealizować. Takie są realia.Temat: nazwisko ojca, wladza
Bona, sąd chyba uznał, że skoro ojciec dziecka wypierał sie go i chciał badań
(wprost przed sądem!), to władza rodzicielska nie może mu przysługiwać.
Oczywiście fakt, iż domniemany ojciec rząda badań, wcale nie musi działać na
jego nie korzysć. W Twojej sprawie musiały zaistnieć pewne okoliczności, dzięki
którym sąd uznał, że tatuś to manipulator i krętacz, któremu nie zależy na
dobru dziecka, tylko na tym, aby zaszkodzić jego matce.
Może Wasza sprawa była oczywista - może wcale nie trzeba było wnosić o badania
DNA, bo wszystkie okoliczności, dowody, zeznania świadków wskazywały na to, że
jest ojcem? Co innego, gdyby był Twoim przygodnym partnerem rządającym badań
DNA, a co innego, gdybyście tworzyli związek od paru lat, a on mimo to rządałby
tych badań.

Nie wiem czy sąd w takich sprawach postępuje według schematu. Jeśli tak by
było, uważałabym to za głęboko niesprawiedliwe dla np. mężczyzn, którzy
naprawde nie są pewni ojcostwa i dlatego wnoszą o te badania. Przecież chęć
sprawdzenia czy jest się ojcem (zwłaszcza, jeśli ma się poważne wątpliwości)
wcale nie determinuje tego, że taki facet nie byłby odpowiedzialnym ojcem dla
swojego biologicznego dziecka.
Wierzę, że byłby jakieś dodatkowe okoliczności, które pozwoliły sądowi na
wysnucie takich a nie innych wniosków.

Pzdr
Temat: takie tam ....generalnie smutne
carlafehr napisała:

> A czy Ty aby nie mylisz miłości z jakimś innym uczuciem?
>
>
> Pozdrawiam
> MonikaS
Z wcześniejszych postów zrozumiałam, że chodzi o miłość rodzicielską, czyż
nie? Taka miłość nie jest tylko uczuciem. Jest pewnym zobowiązaniem. Władza
rodzicielska nie musi łączyć się z miłością. Ale miłość łączy się z
odpowiedzialnością za "obiekt" miłości. Bo jeśli chodzi o uczucie typu miłość
do siostrzeńca to faktycznie wiele z odpowiedzialnością wspólnego ono nie ma
(poza doraźną, w przypadku opieki). A wtedy czy rzeczywiście do szczęścia
dziecka potrzeba jeszcze pseudo-miłości żony tatusia? Ma przecież babcie,
ciocie, wujków, kuzynów etc. Tylko, że z początkowego postu wynikał żal z
powodu braku chyba innej miłości, nie uważasz? Przeczytaj jeszcze raz.
Miłośc to wg mnie naprawdę bardzo poważna rzecz. I nie ma co szafować tak
mocnym słowemw przypadku sympatii do dziecka partnera.
pzdr
ashanTemat: Czy matka ma prawo ....
> Ja bym do tego podeszla tak: jesli ojciec ma prawo do takich odwiedzin (w
> swieta, ferie, wakacje, wczasy, ktore dziecko spedza z Toba) to TY TEZ MASZ
> TAKIE PRAWO. I nie ma tu znaczenia, ze dziecko de facto jest z Toba przez
caly czas bo wladza rodzicielska jest przyznana tylko Tobie.

Były chalsi nie ma odebranej władzy. A nawet gdyby miał to i tak prawo do
kontaktów zachowuje.

Myślę że prawo masz a wszystko zależy od sytuacji i dobrj woli obu stron.
Byleby z umiarem . Jak ty wyjedziesz na 2 tyg. ze znajomymi albo do rodziny
to też byłego ze szczerą radością 8 dnia nie przywitasz .
Takie wyjazdy są po to aby dziecko które nie może być na codzień z rodzicem,
pobyło trochę z tatą, złapało lepszy kontakt.
Na pewno zależy wszystko od wzajemnych układów, charakteru dziecka itp.
No i jak ty będziesz się czuła przychodzac w święta do nowej rodziny byłego?
itp... itd....
Temat: ustalanie relacji porzez język
Ale Cię Rysiu wciągnęło ;) Już tak jak i ja, wyszukujesz nie tylko między
wierszami ale i między wierszami tego co "między wierszami" zostało dopisane.

Jakie tam gender ;)
Zwyczajnie - czasem duży dom trzeba poodkurzać,a że nie jest to zadanie
absorbujące "intelekt", to mam czas na takie dziwne pomysły.

Na powaznie:
można "mieć zamęt w głowie" ,"mieć" czterdzieści czy sto lat "mieć kota" itd.
Natomiast przy używaniu czasownika "mieć" w określaniu relacji do ludzi chyba
wskazana jest pewna ostrożność.
Owszem - praktyka życia codziennego pokazuje,że nawet ludzie którzy nie mają
skłonności do despotyzmu też czasem mówią "mam dzieci".

Ale odłóżmy śmichy - chichy na bok. Czy ten sposób wyrażania nie jest
pozostałością po czasach gdy władza rodzicielska była absolutna (do uśmiercenia
włącznie)?
Czy określenie "mam męża" nie jest pozostałością po "dulskiej" mentalności ?
( pamiętacie tę scenę gdy Dulska mówi o Dulskim że "trzeba trzymać krótko")
Czy określenie "mam żonę" to nie pozostałość po czasach kiedy rzeczywiście
mężczyzna sprawował władzę nad swoją żoną?

Powiem jedno - politycy którzy podczas kampanii wyborczej przedstawiają
się "mam żonę ... mam dzieci..." budzą moją głęboka nieufność.
Temat: prawa rodzicielskie po rozwodzie
Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z
nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w
braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Tyle że to nie jest zmartwienie szkoły. Rodzice to załatwiają między sobą, w
razie czego sądownie. Chyba nie chcecie dziecka w szkole trzymać na siłę? Nie
macie takiego prawa.
Temat: prosze o pomoc...
art 92 kodeksu rodzinnego mówi że do pełnoletności dziecko pozostaje pod władzą
rodzicielską, tak więc w Twoim przypadku pozbawić się nie da ojca władzy bo już
jej nie posiada.
Ja jestem prawniczką lecz dopiero początkującą, jeśli mi naiszesz więcej
szczegółów np. co chcesz uniemożliwić swemu ojcu, jaki dokładnie cel chcesz
osiągnąć to postaram się podpowiedzieć Ci jakiś inny sposób, ale muszę coś
więcej wiedzieć (oczywiście bez nazwisk i takich tam osobistych) napisz na
adres gazetowy
agataTemat: ograniczenie praw rodzicielskich - dlaczego?
Chalsiu- mylisz się..
Matka nie może "wyjeżdzać gdzie chce", jezeli ojciec ma prawo do opieki nad
dzieckiem.
"Zgodnie z dwoma uchwałami Sądu Najwyższego (OSNCP 1964/9/168 i OSNCP
1972/3/49) jeśli obojgu rodzicom przysługuje po rozwodzie władza rodzicielska,
to na wyjazd za granicę dziecka potrzebna jest zgoda drugiego z rodziców. W
razie niemożności uzyskania takiego oświadczenia można wystąpić do Sądu
Opiekuńczego o wydanie takiej zgody za jednego z rodziców. Dotyczy to każdego
wyjazdu, niezależnie od czasu jego trwania"

Zgoda obydwojga rodziców jest również niezbędna przed różnymi poważnymi
zabiegami stosowanymi w lecznictwie, szczególnymi rodzajami ryzykownych terapii
itd.
Temat: Rozpoczął się proces dyrektora XIV LO
Czym możesz uzasadnić swój, głupi zresztą, komentarz, że od kilku lat atmosfera
w oświacie i szkole jest niezdrowa? Zastanów się tak naprawdę gdzie jest bardzo
niezdrowa atmosfera w tym kraju... A jeśli chodzi o oświatę i szkołę, to do
nieciekawego stanu tego sektora doprowadzili rodzice swoich mądrych
dzieci "uczniów", którzy nie wywiązują się z większości swych uczniowskich
zadań, lekceważą wszystkich i wszystko, bo pozwala im na to władza rodzicielska
i państwowa. Raczej pseudowładza. Szkoła w Polsce jest faktycznie na równi
pochyłej i winą za to obarczać należy nie koniecznie nauczycieli. Ja widzę ją w
ekstremalnych i bydlęcych zachowaniach tych, którzy pretendują do rangi UCZNIA.Temat: Glupie, nieodpowiedzielne matki!
A, dzięki!
I tak sobie myślę, ze jak ktoś działa na forum "Wychowanie w wierze" a widzac
bliźniego swego w niebezpieczeństwie uwaza ratowanie go za objaw głupoty, to
cos jednak z jego wiarą jest nie tak.
Chyba, ze dziecko nie bliźni. Albo bliźni drugiej kategorii, własność rodziców,
którzy moga z nim robić co chcą. Nawet zabić, jak im przyjdzie fantazja. Bo
władza rodzicielska święta jest.
Temat: Miłość zwyciężyła nad bezdusznym prawem
Skoro jestem wzywana, to się melduję. Przypadek
opisany przez dokowskiego znam, bo przez "Wprost" rok temu był poruszony w
związku z aferą Samsona. Jest to ewidentny przypadek pedofilii. Trudno
powiedzieć, czemu chłopak przywiązał się do deprawatorki aż tak bardzo - może
projekcja matki tu zadziałała? Nic nie wiemy o jego sytuacji życiowej,
wykształceniu, zamożności, stanie psychicznym ani wskaźniku IQ.
W każdym razie - ten przypadek to ewidentny antyprzykład, jeśli chodzi
o "związki" między dorosłymi osobami a dziećmi: dziecko robi dziecko, po czym
ma przechlapane na resztę życia. Zamiast siedzieć w książkach, to się szlajał z
dorosłą kobietą, więc wykształcenie pewnie na poziomie podstawówki.

A panu dokowskiemu przypominam, że zarówno 12, jak i 15 lat, to w Polsce
dziecko w świetle prawa. Dzieko pod władzą rodzicielską, dziecko nie mogące
pracować ani zawrzeć małżeństwa. Nawet swoim majątkiem rozporządzać nie może,
wyjąwszy drobne przedmioty podatowane mu przez dobrych ludzi. Pod absolutnie
każdym względem jest to dziecko.
I tyle.Temat: Alimenty
te maryska, dobrze krecisz...
pomysł nie jest głupi. Niech chowa ojciec (7 lat - postrzyżyny), a płaci matka.
dodaj jeszcze ze zarowno władza rodzicielska jak i obowiazek utrzymywania dzieci
spoczywa solidarnie i po rowno na obydojgu rodzicach.

Dochodzi jeszcze temat tego drugiego faceta.....

Głupi są ci co sobie komplikuja życie. Przeklęci co zabierają rodzinę dziecku.
Podłe te co podpuszczają. Zamiast dziecku na zabawkę lepiej na sprawy w sadzie.
Temat: ustalenie opieki nad dziecmi-pozew
> Niestety eks nie zgodził się na ustalenie tego podczas rozwodu ani
> pożniej i będzie to musiał ustalić sąd:-(

gdybyś - nawet ustnie w trakcie rozprawy rozwodowej - wniosła o ustalenie
kontaktów, to sąd w czasie rozwodu musiałby to zrobić i miałabyś kontakty
ustalone jako część wyroku rozwodowego.

miejsce,data

Do
Sądu Rejonowego w
Wydział Rodzinny i Nieletnich
adres

Wnioskodawczyni:
twoje dane

Uczestnik postępowania:
dane ojca

Wniosek o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

Zwracam się do Sądu Opiekuńczego o wydanie stosownego orzeczenia w sprawie
kontaktów uczestnika postępowania (imię nazwisko ojca) z naszym synem/córką
imię,nazwisko, urodzonym w dniu ...w....., gdyż nie jesteśmy w stanie dojść do
porozumienia co do kontaktów ojca z dzieckiem.

tu piszesz uzasadnienie jakie są problemy związane z aktualnymi kontaktami

Niżej przedstawiam proponowany przeze mnie sposób uregulowania na przyszłość
kontaktów ojca ....... z synem/corką .........
tu podajesz jak uwazasz, że kontakty powinny wygladać (dni powszednie, weekendy,
święta, wakacje, ferie i co tam uważasz)

W załączeniu składam:
kserokopię wyroku rozwodowego, który zapadł w sprawie (tu sygnatura akt) w
Sądzie (jakim, gdzie), mocą którego władza rodzicielska przysługuje (komu) z
ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka przy matce.

Ponad to wnoszę o zabezpieczenie wniosku i wydanie orzeczenia odnośnie kontaktów
ojca z dzieckiem w toku sprawy sądowej.
Temat: Adopcja wnuczki..
Formalnie przepisy nie zakazują adopcji wnuczki, ale koncepcja wydaje mi sie
karkołomna. Między przysposabiającym a przysposabianym powinna byc odpowiednai
róznica wieku, tu jest o pokolenie więcej. A co z władzą rodzicielską rodziców -
są pozbawieni? Fakt, że wyjechali i zapomnieli o dziecku to jeszcze za mało, by
móc orzec przysposobienie.
Może odpowiedniejsza formą byłaby rodzina zastepcza? w sprawie o przysposobienie
nikt nikomu dzieci nie odbiera, wręcz przeciwnie; natomiast na moje wyczucie na
adopcje maja niewielkie szanse, natomiast jesli spełniają formalne warunki do
zostania rodzina zastępczą i sprawują dobrze faktyczna opiekę to mają na takie
rozwiazanie szanse bardzo duże.
Temat: stało się... to juz koniec...
jakoś nieufna jestem, ale co tam piszę jak może siestać (stało się tak już w
przypadku, który znam):
1) młoda trafi do DD/rodziny zastępczej/pogotowia opiekuńczego ...
2) rodzicom zostanie ograniczona władza rodzicielska
3) zostaną zasądzone im alimenty na rzecz utrzymania młodej w DD
4) adopcja nie zostanie zapewne rozwiazana od razu.
pisząc wprost: rodzice będą płacić za pobyt młodej w placówce.
Temat: jakie kroki po kolei
mylisz się karenino i żeby nie być gołosłownym:

Art. 89. § 1. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka, dziecko
nosi nazwisko ojca, chyba że ten za zgodą osób, których zgoda jest potrzebna do
ważności uznania, złożył przy uznaniu dziecka oświadczenie, że nosić ono będzie
nazwisko matki; jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło już trzynasty rok
życia, potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

jednakże prawdą jest, że do uzniania ojcostwa przed kierownikiem USC
potrzebna jest zgoda matki

Art. 77. § 1. Jeżeli dziecko jest małoletnie, do jego uznania potrzebna jest
zgoda matki. Jeżeli matka nie żyje albo jeżeli nie przysługuje jej władza
rodzicielska, albo jeżeli porozumienie się z matką napotyka trudne do
przezwyciężenia przeszkody, zamiast jej zgody potrzebna jest zgoda ustawowego
przedstawiciela dziecka.

chodzi o czywiście o kodeks rodzinny i opiekunczy
Temat: Czy dzieckiem aż tak łatwo manipulować?
wladza rodzicielska przysluguje obojgu rodzicom.Ojciec podjal decyzje co jego
corka bedzie robic w wekend .Matka sobie organizuje wlasny weekend.Wiesz Mag ,
co innego gdyby to mialo odbyc sie w dzien , ktory nie nalezy do ojca .
To samo z wakacjami , paszportem i cala reszta.Matka nic nie konsultuje z ojcem
a my sugerujesz powinnismy konsultowac nawet to co robi gdy jest u nas.mieszne
to jest wiesz?i troszke niesprawiedliwe.
Temat: alimenty
Skoro syn jest pełnoletni i ma 18 lat, Pani władza rodzicielska nad nim już
wygasła. Obecnie to wyłącznie sam syn reprezentuje się w ewentualnych
postępowaniach sądowych, a Pani nie może go już reprezentować.

Może on wystąpić o zwiększenie alimentów jeżeli jego usprawiedliwione potrzeby
się zwiększyły albo też zarobki czy ogólniej sytuacja materialna zobowiązanego
ojca się polepszyły. Oczywiście wszystko trzeba odpowiednio wykazać w sądzie.

Co istotne, może Pani być pełnomocnikiem syna w sądzie jako jego matka.Temat: 5-letni staż małżeński konieczny?
a to znalazlam na "adopcje.pl" i nigdzie tam nie ma podanego stazu malzenskiego .

NIEZBĘDNE WARUNKI JAKIE KAŻDY KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIĆ

Kryteria jakie powinni spełnić kandydaci na rodziny adopcyjne i zastępcze oraz
do prowadzenia pogotowia rodzinnego lub rodzinnego domu dziecka, są zbliżone,
choć nieznacznie się różnią i są regulowane przez inne przepisy prawne. Do
podstawowych warunków należą:
1) rękojmia należytego wychowania dziecka
2) stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich
3) nie była i nie jest ograniczona, zawieszona lub odebrana władza rodzicielska
4) niekaralność
5) stan zdrowia umożliwiający właściwą opiekę nad dzieckiem
6) odpowiednie warunki mieszkaniowe (nie dotyczy to kandydatów do prowadzenia
rodzinnego domu dziecka)
7) stałe źródło utrzymania.

Ubiegać się o status rodziny adopcyjnej lub zastępczej mogą zarówno małżeństwa
jak i osoby samotne nie pozostające w związku małżeńskim. Istotne też jest w
przypadku kandydatów ubiegających się o adopcję dziecka, że różnica między nimi
a przysposabianym dzieckiem nie powinna być większa jak 40 lat.
Temat: Co sądziecie o takiej sytuacji :
Taką głupią historę , moja droga, wymyśliło życie. Pan chciał uznac dzieciaka,
ale pod warunkiem, ze Pani z nim bedzie- Pani nie chciala i dlatego mial
wątpliwości. A że tak, a nie inaczej jest z władzą rodzicielską przy sądowym
ustaleniu ojcostwa- to juz nie mój wymysł.Temat: Co sądziecie o takiej sytuacji :
Pan ma już od dłuższego czasu nową Panią, nie jest wiec tak, ze chce nękac
mamuśkę swoja niespełnioną miłością. Fakt, że dziecka nie chciał uznać, bo miał
wątpliwości co do swojego ojcostwa- jak uważam- uzasadnione, przynajmniej
patrząc z jego strony. Pytalam ostatnio Pana- czy ma zal do Pani, odpowiedz
byla taka : Mam, bo gdyby nie odeszla, mialbym dziecko. To bardzo ludzkie ,
moim zdaniem, ze nie mogl zrozumiec, ze baba jest z nim w ciazy i nie chce z
nim byc- tym bardziej, ze poza tym, ze przestal jej odpowiadac, nic zlego nie
zrobil. Powiem SZCZERZE: JA uważam, że Pan powienien założyć stałe zlecenie
przelewu alimentów z konta i więcej się tam nie pojawiać- skoro go nie chce ,
po co ma się napraszac ? Pani jest typowym przykładam głupiej baby- która
będzie nastawiac dziecko p-ko ojcu. Więc po co to ? Po co mają być awantury i
niesnaski przy każdej jego wizycie? NIech mamusia powie dziecku, ze tatus sie
nami nie interesowal- niech ma, to co chciala.A to, że każde dziecko potrzebuje
ojca- no cóz, dziecko jest pod władzą rodzicielską takiej właśnie dojrzałej
matki.Temat: Adopcja po cygańsku
I takie niedorzeczne kobiety rodzą dzieci, na łaskę państwa, nie dając im żadnej
szansy na normalne życie. Nigdy nie odbiorą dzieci z sierocińca, pewnie ich
nawet nie odwiedzają. Władza rodzicielska powinna być im odbierana natychmiast.
Dla dobra dziecka .
To potwory jakieś!

Amfizo, czy tylko skończyło się na zakazie adopcji? Prawnie sytuacja była bardzo
zawiła.
Temat: rozwód-pozew
pozew o rozwód oprócz rzecz jasna danych adresowych itd. powinien w pierwszej
częsci zawierać spis roszczeń tzn.: czy ma być z orzekaniem winy czy nie, co z
władza rodzicielską i przy kim mają być dzieci, ile mają wynosić alimenty oraz
czy istnieje koniecznośc orzekania o korzystaniu z mieszkania stron jeśli razem
mieszkają. Można też zawrzeć inne np. o ustalenie kontaktów itd.
Trzeba też wskazać świadków. Jeśli sa małoletnie dzieci to jednego, jeśli będzie
ustalana wina to kilku ale konkretnych.
W dalszej części trzeba napisać uzasadnienie. Najlepiej żeby było zwięzłe i
zawierało podstawowe dane tzn.: gdzie strony ostatnio wspólnie zamieszkiwały
(ważne), czy nadal mieszkaja, jeśli nie to od kiedy, kiedy ustało pożycie
fizyczne, co z dziećmi, co bylo przyczyną rozpadu pożycia itd. Nie trzeba się
rozpisywać. Wystarczy pewne tematy zasygnalizować a sad o wszystko dopyta na
rozprawie, ale przecież musi wiedziec o co pytac. Dobry pozew o rozwód ma nie
więcej niż 2 strony.
Wzory pozwów znajdziesz tutaj:
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=24087&w=62641905
napisanie pozwu o rozwód to naprawdę prosta sprawa.


Strona 1 z 3 • Wyszukano 178 wypowiedzi • 1, 2, 3


 Menu
 : Strona Główna
 : Władza ustawodawcza należy
 : Władza a społeczeństwo
 : Władza sądownicza
 : wladza much
 : wiych bajki
 : wizerunek pracownika
 : Witowo Kolonia
 : Wkłady do ogrzewacza
 : Władcy much do pabrania
 : wiza H2B
 : Witch(Irma)
 : Władcy Móch New
 : wizualizacja małej kuchni
 : władzca much
  • uczniowie spartakusa haliny rudnickiej
  • oddaE6;mieszkanie;do;tbs
  • model rozprawki
  • specyfikacja masarnia
  • will i am koncert w sheffield
  •  . : : .
    Powered by Wordpress | Designed by Elegant WPT